Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sweden Seminars: 2-Day BAT 2.0 Intro + 1 Day Advanced

June 4, 2016 - June 6, 2016

BAT 2.0 Intro Seminar (2 days, no dogs)

Plats: Jula Hotell och Konferens i Skara Sweden
Arrangör: Skaraborg
Kursledare: Carina Swartling (196706201982)
Start datum: 04.06.2016
Slutdatum: 05.06.2016

Empowered Socialization: Behavior Adjustment Training for Aggression, Frustration and Fear (på svenska: Beteende Justerande Träning)

Canis Hundskola avd. Skaraborg har glädjen att helgen den 4-5 Juni 2016 erbjuda dig att delta på ett Seminarium med Grisha Stewart (M.A., CPDT-KA, KPA-CTP)

Grisha Stewart M.A., CPDT-KA, KPA-CTP Passa på att ta del av all ny information om Behavior Adjustment Training (BAT) från 2015 på detta Officiella BAT seminarium!

Grisha Stewart är en av de främsta tränarna i USA. Hon utvecklade en ”beteende justerings utbildning”, Behavior Adjustment Training (BAT), som ett sätt att hjälpa hundar att bygga förtroende och sociala färdigheter. Träningens eleganta enkelhet och effektivitet i att rehabilitera reaktivitet, av alla olika slag, har denna hund-vänliga metod spridit sig snabbt över hela världen.

Att slåss kostar på för hundar. Istället för att direkt kasta sig in i ett slagsmål, visar de flesta hundar först, avstånds-ökande signaler, alltifrån knappt märkbara till mycket tydliga. Men många hundar har även lärt sig att “hoppa över” de små signalerna och direkt ge sig i kast med att visa stora aggressiva miner, slåss eller fly i panik.

När man jobbar med aggressioner, rädsla eller frustration, hjälper BAT till att bygga upp social kompetens, självförtroende inför det som utlöser beteendet, och ett förtroende till dig som ägare. I visa situationer används mat och andra belöningar även med BAT-träning, men det huvudsakliga fokuset i BAT ligger på att ge hunden maximal kontroll genom desensibilisering processen utan att påverkas av hundföraren. Denna teknik är hårfin, men ändå kraftfull, och bör definitivt ha en plats i din låda med tränings-verktyg.

Den här presentationen kommer att visa många video-klipp med studier av fall där vi använder olika varianter av BAT träning, även videos som visar hur man kan handskas med problem som dyker upp och hur vi jobbar med BAT ihop med andra beteendeförändrande tekniker. Vi kommer även att diskutera vetenskapen bakom BAT och liknande tekniker, orsaker och olika vägar till varför BAT inte är stressande för hunden, hur vi får medhjälpare att ställa upp och hur vi använder BAT ‘undercover’ i vardagen, hur BAT fungerar i jämförelse med andra metoder, och mycket annat. Du får öva praktiskt på din egen koppel-hanterings-teknik, något som är en grundläggande bit av BAT.

Vill du veta mer om vad BAT är? Gå in på www.empoweredanimals.com
Seminar will be hold in English.
Seminariet hålls på engelska men förtydliganden och viss översättning kommer att erbjudas.

* Dessa två dagar är utan hund.

Tid: 9.00-17.00 (med reservation för viss justering)

Pris: 2-dagar seminarium 3000kr (lunch o fika ingår)

Vill du även deltaga på Advanced Workshop är priset för 3-dagar 5000kr. OBS! Separat anmälan till workshop.

Faktura kommer att skickas till deltagare via e-mail.

Boka gärna boende på Jula Hotell och Konferens. Uppge bokningskod ”Canis” för bra priser. Även campingplats med stugor och husvagnsplatser finns som alternativ. Begränsat antal rum och stugor där hund är tillåten.

*Sat/Sunday June 4 & 5 2016*
Empowered Socialization:
BAT for Dog Aggression, Frustration, & Fear

Grisha Stewart is one of the top trainers in the USA. She developed Behavior Adjustment Training (BAT) as a way to help dogs gain confidence and social skills. Because of its elegant simplicity and effectiveness in rehabilitating reactivity, this dog-friendly method has quickly spread throughout the world.

Fighting is expensive for dogs. Instead of jumping directly into fighting, most dogs give distance-increasing signals, from subtle to overt. But many dogs have also learned to give up on the subtle signals and leap straight to showing big aggressive displays, fighting, or fleeing in panic.

When dealing with aggression, fear, or frustration, BAT (Behavior Adjustment Training) builds social skills, confidence around the trigger, and trust in the handler. While food or other rewards are used with BAT in certain situations, the main focus of BAT is on giving the dog maximal control in the desensitization process without interference from the handler. This technique is subtle, yet powerful, and should definitely go into your training toolbox.

This presentation will show many video clips with case studies using a variety of BAT set-ups, as well as videos of how to deal with problems that crop up, practical hands-on work for your own leash skills, and how to use BAT with other behavior modification techniques. We will discuss the science behind BAT and similar techniques, the reasons and ways that BAT is kept low-stress, how to get volunteers for set-ups, how to use BAT ‘undercover’ in the real world, how BAT compares to other methods, and more. You’ll also get some hands-on practice via roleplaying with leash handling techniques that are essential for BAT.

*No dogs at this seminar

Want to know more about BAT? Please visit website www.empoweredanimals.com

VENUE: Jula Hotell och konferens i Skara, Sweden  9am-5pm (res.for change)

Price: 2-day seminar 3000 skr (lunch and morning and afternoon tea included)

If you want to register to Advanced workshop price for 3-days is 5500/5000 skr.

NOTE! Separate registration needed for the workshop.

For lodging we recomend the venue Jula Hotell och Konferens . Bookingcode ”Canis” for good price.

Advanced Seminar (1 day, with non-reactive dogs)

Plats: Jula Hotell och Konferens i Skara, Sweden
Arrangör: Skaraborg
Kursledare: Carina Swartling (196706201982)
Start datum: 06.06.2016

Detta är en Fortsättningskurs för dig med tidigare erfarenhet av BAT

I samband med Grisha Stewarts besök i Skara kommer hon att hålla en Avancerad fortsättningskurs (workshop)

Detta är ett exclusivt tillfälle att få träna BAT med sin egen hund för grundaren av BAT. De hundar vi söker ska INTE ha problem med aggresivitet el.dyl.

FÖRKUNSKAPER: tidigare deltagit på BAT-seminarium, läst BAT-boken eller sett DVD/streaming. Detta för att det ska bli en Avancerad kurs.

Bland de som anmäler sig med hund kommer vi att välja ut 8st ekipage som får chansen. Resterande deltar som observatörer men ändå med stort deltagande då dagen kommer att bestå av grupparbete med hundarna och diskussioner runt vad vi gör och ser. OBS! Antalet deltagare på denna workshop är begränsat.

Pris: 3500kr med hund och 3000kr utan hund. (lunch o fika ingår)     Deltar du på Seminariet som hålls under lördag-söndag (4-5/6) är priset för alla 3 dagarna 5500kr med hund och 5000kr utan hund.

OBS! Anmälan till Seminariet sker separat.

Tid: 09.00-15.00 (med reservation om viss ändring av tid)

The day after the Seminar, Grisha Stewart will offer an Advanced Workshop.

This will be a special occasion for you to work with your own dog with the founder of BAT. The dogs we want to use should NOT be reactive.

PRE-KNOWLEDGE: Attended earlier BAT-seminar, read the BAT 2.0 book or watch the DVD/streaming series. This is an Advanced course.

We will choose 8 working spots with dogs among the registrations. The rest of the participants will be participating as observers, but very much involved.  We will work in groups with the dogs and discuss what we see and experience. NOTE: We have a restricted number of participants on this workshop.

When: 9am-5pm (subject to change)

Fee: 3500 skr with dog and 3000 skr as observer. If you register together with the seminar (June 4+5), Fee for 3 days will be 5500 skr with dog and 5000 skr as observer.

NOTE: Separate registration to the 2-day Intro Seminar

 Please visit the Facebook page for both of these events at https://www.facebook.com/events/1690959784480733/

Details

Start:
June 4, 2016
End:
June 6, 2016
Event Category:

Organizer

Canis Hundeskole
Phone:
076-1410028
Email:
canis@canis.se
Website:
http://canishundeskole.no/sv/kurser/bat-seminarium-med-grisha-stewart/

Other

Speaker
Grisha Stewart

Venue

Jula Hotell och Konferens
Vilangatan 4
Skara, 532 37 Sweden
+ Google Map
Phone:
+46 511 31 00 00
Website:
http://www.julahotell.se/